Welkom bij Stichting Rotterdamse Hotel Combinatie

De Rotterdamse Hotel Combinatie – de RHC – is een overlegorgaan van de aangesloten hotels uit de regio Rotterdam.

De RHC heeft tot hoofddoel de aangesloten hotels te informeren over zaken die betrekking hebben op de Rotterdamse regio en de ontwikkelingen in de zakelijke, toeristische en hotelsector. De informatie hiervoor wordt aangeleverd door de leden zelf, maar ook door Koninklijke Horeca Nederland en Rotterdam Partners die aan de vergaderingen deelnemen als vaste gasten.

De RHC vertegenwoordigt in bepaalde gevallen de aangesloten hotels in overleg met overheidsorganen, de gemeente of instanties met een algemeen karakter als het gaat om de Rotterdamse hotelmarkt.

De RHC komt 4 à 5 keer per jaar bijeen voor een vergadering. Voor onze vergaderingen worden geregeld gastsprekers uitgenodigd. Deze moeten iets aan de branche kunnen toevoegen en van algemeen interesse zijn voor alle leden. Denk hierbij aan de educatieve sector, de gemeente of specifieke leveranciers. Aanmelden hiervoor kan via het bestuur van de RHC.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Rotterdamse Hotel Combinatie
Roel Dusseldorp  –  Voorzitter
Claudia van der Graaf – Bestuurslid
Burg de Rave – Bestuurslid