Welkom bij Stichting Rotterdamse Hotel Combinatie

De Rotterdamse Hotel Combinatie – de RHC – is een overlegorgaan van de aangesloten hotels uit de regio Rotterdam.

De RHC heeft tot hoofddoel de aangesloten hotels te informeren over zaken die betrekking hebben op de Rotterdamse regio en de ontwikkelingen in de zakelijke, toeristische en hotelsector. De informatie hiervoor wordt aangeleverd door de leden zelf, maar ook door Koninklijke Horeca Nederland en Rotterdam Partners die aan de vergaderingen deelnemen als vaste gasten.

De RHC vertegenwoordigt in bepaalde gevallen de aangesloten hotels in overleg met overheidsorganen, de gemeente of instanties met een algemeen karakter als het gaat de Rotterdamse hotelmarkt.

De RHC komt zes keer per jaar bijeen voor een vergadering. Voor onze vergaderingen worden gastsprekers uitgenodigd. Deze moeten iets aan de branche kunnen toevoegen en van algemeen interesse zijn voor alle leden. Denk hierbij aan de educatieve sector, de gemeente of specifieke leveranciers. Aanmelden hiervoor kan via een van de aangesloten hotels.

Met vriendelijke groet,

Bart van de Brug
Voorzitter Rotterdamse Hotel Combinatie